Kouč pro více radosti

Kristina Rumlová

Kristina Rumlová je certifikovaná koučka v rámci výcviku Magdaleny Vokáčové, na němž nyní sama působí jako odborný asistent. Celý život se zajímá o komunikaci, kulturní rozdíly, vedení a motivaci lidí. Při práci s lidmi vychází také ze svých zahraničních pobytů, profesní zkušenosti Produktového manažera pro značku Maybelline ve třech zemích, ale také rokům stráveným s hudbou a divadlem. Pro její práci je typická hravost, takt i citlivost.

Pomocí koučování pomáhá klientům dosahovat profesních i osobních cílů, naplňovat svůj potenciál, a zažívat tak více radosti ve svém životě. 

Koučování

 

Koučování je efektivní metoda dosahování profesních a osobních cílů přirozenými způsoby na základě osobních zdrojů a zkušeností.

Kouč pomáhá klientovi definovat ideální cílový stav a objevovat aktivity k jeho dosažení. Kouč zrcadlí klientovi jeho potenciál a možnosti, ale také mentální překážky. Klient se učí využívat své zkušenosti a schopnosti i v dalších oblastech, stanovovat si reálné cíle, pracovat na dosahování cílů postupnými kroky, učí se rozpoznávat principy vlastních myšlenkových vzorců, pracovat s emocemi.

Koučování probíhá formou hodinových sezení. S jedním tématem je vhodné pracovat po tři až pět sezení s návazností po dvou až čtyřech týdnech. Koučovat lze libovolné téma. Koučink předpokládá chuť na sobě pracovat a osobní zodpovědnost za vlastní život. Typickými tématy jsou osobní potenciál (správné studijní či profesní směřování, získání či prohloubení dovednosti, motivace, sebevědomí, překonávání či zbavování se nefunkčních schémat, strachů, emocí), vztahy (na pracovišti, v rodině, hledání partnera ...), životní spokojenost (finanční zázemí, zdraví, time management, duchovní život, čas pro sebe...).

 

Cena

Úvodní setkání (cca 90 min)         800 Kč

Následná sezení (60 min)               1200 Kč

Balíček 3 sezení                               3500 Kč

Balíček 5 sezení                               5500 Kč

Do konce roku 2015 sleva 200 Kč za sezení.

Úvodní setkání                                        600 Kč

Následné sezení                                     1000 Kč